Βροχή πέφτουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι αιτήσεις έγκρισης νέων αιολικών πάρκων, γεγονός που συνδέεται, με την πρόσφατη αλλαγή του περιβαλλοντικού νόμου, αλλά και τις νέες δυνατότητες της περιοχής, στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, λόγω της διασύνδεσής της, με το δίκτυο υπερυψηλής τάσης.
Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, δημιουργούνται ζητήματα, καθώς οι ορεινές και προστατευόμενες περιοχές γύρω από τον Πατραϊκό κόλπο, αλλά και στο θαλάσσιο περιβάλλον,…