Ενα φιλόδοξο έργο για την καταγραφή και αξιοποίηση του πολιτισμού της κορινθιακής-μαύρης σταφίδας σχεδιάζουν οι αναπτυξιακές εταιρείες των περιοχών παραγωγής μαύρης σταφίδας, η «Αχαΐα Αναπτυξιακή» ΑΕ, η «ΑΝΟΛ» ΑΕ στην Ηλεία, η «ΑΝΜΕΣ» ΑΕ στη Μεσσηνία, η «ΑΝΒΟΠΕ» ΑΕ στην Κορινθία, η «Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική» στη Ζάκυνθο και το Ιόνιο «Δίκτυο ΑΕ» στην Κεφαλονιά.
Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στα δυνατά χαρακτηριστικά των περιοχών και κυρίως σε αυτά που τη διαφοροποιούν. Η μαύρη…