Εγκαίρως και με αξιώσεις κατατέθηκε από τον Δήμο Αιγιαλείας η αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου», ενός έργου που θα συμβάλει στη βελτίωση των εγκαταστάσεων που στεγάζουν τέσσερα σχολεία της πόλης, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος.
Η αίτηση που υπεβλήθη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις 18 Μαΐου είναι η πρώτη που κατατέθηκε στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ενώ η ημερομηνία λήξης των προτάσεων λήγει στις 31 Αυγούστου, γεγονός…