Στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Ν.Πλαστήρα 11 όπου στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες του δήμου Αιγιαλείας λειτουργούν από σήμερα 20η Φεβρουαρίου 2020 οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
Η μεταφορά των γραφείων αφορά στην καλύτερη δυνατή λειτουργία των υπηρεσιών και ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης όπου μέχρι σήμερα στεγαζόταν το Νομικό Πρόσωπο «Πολιτισμός, Παιδεία,…