Σε εφαρμογή μπήκε το σχέδιο της «Αχαΐα – Αναπτυξιακή ΑΕ», για συνεργασία περιοχών, με τίτλο «Πριμαρόλια – Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας». Η πρώτη συνάντηση έγινε στη Ζάκυνθο και καταγράφηκε η ανάγκη αξιοποίησης του δυναμικού και μοναδικού προϊόντος, μέσω ένταξής του στην ταυτότητα των τόπων και της διασύνδεσής του με τον τουρισμό.
Εκπρόσωποι από Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κορινθία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, συμφώνησαν να τονωθεί το ηθικό παραγωγών, από τη στιγμή που η καλλιέργεια έχει ενταχθεί…