Αυτό είναι το πολυνομοσχέδιοΔόθηκε στα κόμματα το κρίσιμο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το οποίο αποτελείται από τρία βασικά άρθρα.

Επισήμως, η κατάθεσή του στη Βουλή θα γίνει αύριο, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που σημαίνει ότι το Σάββατο θα συνεδριάσουν τα μέλη των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, ενώ την Κυριακή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Να σημειωθεί ότι το κείμενο που δόθηκε και παρουσιάζει το protothema.gr θα έχει σημαντικές τροποποιήσεις έως την επίσημη κατάθεσή του, καθώς μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις παλιές ρυθμίσεις για το γάλα.

Το πρώτο άρθρο, που εκτείνεται σε 148 (!) σελίδες, περιλαμβάνει τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος με βάση τα αποτελέσματα του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Ειδικότερα, τη διάθεση 450 εκατ. ευρώ για την καταβολή κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών/των οικογενειών με πολύ χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν με ΚΥΑ.

Να σημειωθεί ότι το μέρισμα θα είναι αφορολόγητο και θα καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο (2) μηνών. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους.

Οι επόμενες παράγραφοι αφορούν ρυθμίσεις σχετικά με τα επαγγέλματα του αναλογιστή και του εκτιμητή., το ΤΑΙΠΕΔ, τις αποκρατικοποιήσεις, την επέκταση των προσυμβατικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την οργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την ΕΛΣΤΑΤ, τον ΟΔΔΗΧ.

Επίσης, η τέταρτη παράγραφος περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις τυ κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα φορολογικής διαδικασίας.

Η 6η παράγραφος περιλαμβάνει τις διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς, μεταξύ των οποίων «Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται  η  σύσταση  ομόρρυθμης  ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών».

Επιπροσθέτως, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων  πλησίον δημόσιων νοσοκομείων και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του  νοσοκομείου.

Στα επόμενα κεφάλαια ρυθμίζονται θέματα για πρατήρια καυσίμων και περίπτερα, καθώς και για την ενιαία τιμή των βιβλίων.

Ψωμί με το ζύγι

Αναφορικά με τις αλλαγές που αφορούν στο ψωμί, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι «στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Συμπληρωματικά, στα προϊόντα που πωλούνται συνήθως ανά τεμάχιο (π.χ. κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης) αναγράφεται και η τιμή ανά τεμάχιο. Όλα τα προϊόντα των προηγούμενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή».

Επιπροσθέτως, «επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυση του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων».

Στο ίδιο άρθρο χώρεσαν θέματα για διαθεσιμότητα, νοσοκομεία, κινητικότητας  αλλά και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών καθώς επίσης και το ζήτημα των Α.Π.Ε.

Τράπεζες και αλλαγές στη φορολόγηση

Το δεύτερο άρθρο (23 σελίδων) περιλαμβάνει τροποποιήσεις θεμάτων του ΤΧΣ που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το 3ο άρθρο (21 σελίδες) περιλαμβάνει τις αλλαγές στα φορολογικά πρόστιμα.

Διαβάστε το σχέδιο νόμου εδώ

ΠΗΓΗ : protothema.gr