Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό, ότι το ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του παραρτήματος της οδού Φωκαίας, από 24 Δεκεμβρίου 2019  έως και 7 Ιανουαρίου 2020   διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή από  7:00π.