Ο Χρήστος Ταουσάνης, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προτείνει να μετακινηθεί η νοοτροπία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού με βάση τις διάσημες Σχολές.