Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού σε συνεδρίαση της την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και λαμβάνοντας τις ενστάσεις των πληρωμάτων κατέληξε και αποφάσισε στην τελική σειρά της παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού που είναι η ακόλουθη.