Κατά 175 φοιτητές σε σχέση με το 2013, αυξάνονται το 2014, οι εισακτέοι στα τρία τμήματα του ΑΕΙ Αγρινίου, με βάση πάντα τις ανακοινώσεις του υπουργείου παιδείας, για την φετινή εισαγωγή φοιτητών και σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Ειδικότερα, στα τρία Τμήματα του Πανεπιστήμιου Πατρών που εδρεύουν στο Αγρίνιο προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις:

-Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων 200 (120 το 2013)
-Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών 125 (90 το 2013)
-Διοίκησης…