Μεγάλες ανατροπές έρχονται με το ασφαλιστικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τα μπλοκάκια. Ηδη εξετάζονται οι διορθώσεις που θα γίνουν, ωστόσο το τελικό ποσό θα μείνει το ίδιο.
Με το ισχύον σύστημα, ο ασφαλισμένος εντάσσεται σε 14 κλιμάκια τα οποία για τους παλιούς ασφαλισμένους κυμαίνονται από 245 ευρώ το μήνα (σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) έως 605 ευρώ, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1/1/2010) κυμαίνονται από 210 ευρώ το μήνα έως 709…