Σκέτος πονοκέφαλος καθίσταται πλέον το ζήτημα της προσεχούς εγκατάστασης προσφύγων στην περιοχή της Αιγιάλειας, αφού λόγω της αδυναμίας του δήμου να προσδιορίσει, έστω και στο περίπου, κάποιους ενδεδειγμένους στεγασμένους χώρους ή οικοπεδικές εκτάσεις για τοποθέτηση σκηνών, το πράγμα «ξεχειλώνει» επικίνδυνα, με διάφορες τοποθεσίες να «παρελαύνουν» καθημερινά σε ΜΜΕ και διαδίκτυο και τμήματα της τοπικής κοινωνίας να «ξεσηκώνονται», τις περισσότερες των περιπτώσεων άνευ λόγου και αιτίας! Μετά το…