Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ ανακοίνωσε την έναρξη του β΄ κύκλου των επιδοτούμενων σεμιναρίων με επιταγές κατάρτισης (training voucher), με σκοπό την επανένταξη των άνεργων δημοσιογράφων στην αγορά εργασίας.
Στο δεύτερο κύκλο των σεμιναρίων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων των Ενώσεων (ΕΣΗΕΑ/ΕΣΗΕΜ-Θ/ΕΣΗΕΠΗΝ/ΕΣΗΕΘΣτΕΕ/ΕΣΠΗΤ) και δεν συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων.
Ακολουθεί η σύντομη Πρόσκληση Εκδήλωσης…