Αρτοκλασία γίνεται και φέτος για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου στην Υπαπαντή των Καμαρών Αιγίου.