Οι εξετάσεις από τα δείγματα του ασθενή θα δείξουν εάν έχει προσβληθεί από κορωνοϊό