Μία από τις καλύτερες άλτριες του Κούρου, με την ραγδαία βελτίωση, είναι η Στεφανία – Χριστίνα Κωτσοπούλου.