Από τον Πατραϊκό Κόλπο θα περάσει ο αγωγός αερίου EastMed, η συμφωνία για την κατασκευή του οποίου θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου του 2020 στην Αθήνα.