Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, γίνονται γνωστά τα εξής:
Από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 τίθεται σε ισχύ το άρθρο 24 του Νόμου 4304/2014 ( ΦΕΚ 234/23-10-2014), ο οποίος επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 51 του Νόμου 4257/2014 που αφορά στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Οι αιτήσεις των οφειλετών για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2014. Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2014 η…