Ο ιερέας βρέθηκε απαγχονισμένος στον γυναικωνίτη της εκκλησίας που λειτουργούσε για 24 χρόνια.