Δύο από τα πιο γνωστά τροπάρια, το οποίο ψάλλεται τη Μεγάλη Εβδομάδς είναι τα: «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται» και «Τον νυμφώνα Σου βλέπω».