Ηταν έντονη επιχειρησιακά η προηγούμενη εβδομάδα σε όλες τις βαθμίδες της Περιφερειακής και της ΕΛΑΣ Αχαΐας. Πολλά τα αστυνομικά γεγονότα και ασφαλώς στην κορυφή τοποθετούνται η «εκκαθάριση», της νότιας λιμενικής ζώνης από μετανάστες και το «κτύπημα» 5 ληστών σε τρία ΑΤΜ του εμπορικού κέντρου της Περιβόλας, τα οποία απέφεραν στους δράστες 242.000€.
Στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ μια αθέατη πτυχή της «δράσης» της αποτέλεσαν οι… διαρροές στα ΜΜΕ, που κάποιες φορές ίσως και να δυσκολεύουν τις…