Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, που συνεδρίασε εκτάκτως την 11.01.2016, αποφάσισε:
1. Την επικύρωση της από 09.01.2016 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
2. Την ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων Πατρών από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 12.01.2016 μέχρι και την Παρασκευή 15.01.2016, οπότε και θα συνέλθει η ήδη προγραμματισθείσα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου.
3. Τη συμμετοχή των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στην…