Υπό τον φόβο των παρενεργειών από τις θεραπείες που ξεκίνησαν την Πέμπτη (χημειοθεραπεία και ακολουθεί η λήψη χαπιών καθημερινά) ξεκίνησα την Παρασκευή πολύ επιθετικά την ημέρα μου.