Αποστόλης Ασπρούκος. Νοσηλευτής στο Νοσοκομείο Αιγίου. Κατεβαίνει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αιγιάλειας, για πρώτη φορά, με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης της Αγγελικής Κουρή, υποψήφιας δημάρχου Αιγιαλείας.
Η «Π τ Δ» τον ανέκρινε και να τι βγήκε:

-«Το κίνητρο για την κάθοδό μου στις δημοτικές εκλογές είναι η εκπροσώπηση των εργαζομένων της Αιγιάλειας καθώς και των λαϊκών οικογενειών που αντιμετοπίζουν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα τους. Πολλά από αυτά έχουν άμμεση…