Απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις προσφυγές της μείζονος αντιπολίτευσης και τοπικών κοινοτήτων σχετικά με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας. Η Αποκεντρωμένη έκρινε -μεταξύ άλλων- ότι ο Δήµος προσκόμισε επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι χάνει συνεχώς έσοδα, χωρίς αντίστοιχη µείωση των εξόδων του.
Την προσφυγή είχε καταθέσει σύσσωμη η παράταξη «Νέα Πόλη» του Κώστα Χριστόπουλου, την 1η Δεκεμβρίου του 2014. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε…