Την φόρμουλα καταβολής του φετινού Δώρου Χριστουγέννων εξήγησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευκρινίζοντας πως η αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων που αφορά στην περίοδο κατά την οποία η σύμβαση του μισθωτού μπαίνει σε αναστολή θα δοθεί από το κράτος απευθείας στους εργαζόμενους και όχι μέσω των εργοδοτών.