Ντροπή για την πολιτική ζωή του τόπου ο λόγος που εκφέρει ο Δήμαρχος Βόλου