Η γιαγιά είχε αγανακτήσει με τα έξοδα του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού!