Ο νεοσύστατος εκδοτικός οίκος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίιου, ως προσανατολισμένος αποκλειστικά στο επιστημονικό βιβλίο, έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη παράδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας και των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.