Το Υπουργείο Παιδείας , ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρεί στην πρόσληψη αναπληρωτών για το επόμενο σχολικό έτος με βάση την περσινή διαδικασία, καθώς και στις διαδικασίες διορισμού των 456 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοριστέων του ΑΣΕΠ του 2008 υπογραμμίζει ο Υπουργός Παιδείας στην απάντηση που έδωσε στα ερωτήματα , προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέες αλλαγές τόνισε:
‘’Οι κείμενες διατάξεις για τον διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών πρέπει να…