Με αφορμή την ανακοίνωση της ΡΑΠ και τα ερωτήματα που έθεσε σχετικά με τη λυματολάσπη και την οδό Ανθείας, από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ γίνονται γνωστά τα εξής:
Μέσα σε ένα χρόνο που διοικούμε την ΔΕΥΑΠ και στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού κατορθώθηκε αυτό που για κάποιους είναι απίστευτο: να σταματήσει πλέον η παραγωγή λυματολάσπης χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.
Αυτό το έχει πληροφορηθεί επίσημα ο εκπρόσωπος της ΡΑΠ στο Δ.Σ. της…