Απαντώντας στην με αρ. 331/23-4-15 αναφορά, της βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σίας Αναγνωστοπούλου, με θέμα «Ανάγκη λειτουργίας Γενικού Νοσοκομείου Καλαβρύτων ως αυτόνομου Ν.Π.Δ.Δ.», το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε, ότι η εν λόγω Μονάδα, είναι ενοποιημένη, με την οργανική μονάδα της έδρας Αίγιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 123818/31-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3486/Β/2012), που εκδόθηκε κατά εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 4052/1012.
Η πολιτική ηγεσία του Υ.Υ. επανεξετάζει τις διοικητικές…