Οι «Συζητήσεις της Κυριακής», στην «Π τ Κ», άνοιξαν αυτή τη φορά το φάκελο «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Τα ερωτήματα:
-Πρέπει να γίνει αξιολόγηση;
-Με ποιο καθεστώς, με ποια πρακτική;
-Από ποιους;
-Ποια θα ήταν, κατά την κρίση σας, τα πιο αντικειμενικά και καθοριστικά κριτήρια αξιολόγησης;

Διαβάστε στο γνωστό μπανεράκι στο pelop.gr «Τι αλλάζει στις Κυριακές σας» (δεξιά και κάτω).