Η δημοτική παράταξης της Πάτρας “Ανυπότακτη Πολιτεία” στην ανακοίνωσή της για τρία σοβαρά θέματα της τελευταίας συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη), του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει:  Πρώτο:  Υπερψηφίσαμε το ψήφισμα συμπαράστασης στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους φοιτητές.