Την Τρίτη 20/5/2014 επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πολυμελής αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων της Ιρλανδίας (Irish Congress of Trade Unions), όπου τους καλωσόρισε η Πρόεδρος του φορέα κα Σταυρούλα Παναγοπούλου – Νικολάου. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες, στελέχη του αντίστοιχου επιστημονικού φορέα τεκμηρίωσης των συνδικάτων της Ιρλανδίας και εκπαιδεύτριες ενηλίκων.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε…