με υπουργική απόφαση θα διευκρινίζεται πως η εφαρμογή του μέτρου αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που πλήττονται