Ώρα 09.00 το πρωί. Ο ηλιος λούζει την ολόκληρη την Πάτρα. Εξω από την πρώην Αγορά Αργύρη όμως το φως δεν είναι αρκετό! Οι κολώνες ηλεκτροφωτισμού περιμετρικά του χώρου έχουν αναμμένους τους προβολείς τους.Πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτιούνταν, το λόγο. Τελικά η απάντηση ήρθε από τον υπεύθυνο συντήρ…