Τα ιατρικά κενά, όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, «θα καλυφθούν το αργότερο σε έναν μήνα». Μόνο στις δομές της Πάτρας τα κενά, σε σύγκριση με το ιατρικό προσωπικό που υπηρετούσε στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, ανέρχονται στα 61. Οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες με το νέο σύστημα, καθώς προβλέπεται σε όλες τις μονάδες λειτουργία δύο βαρδιών και σε μία, στη μονάδα Αγ. Αλεξίου, σε 24ωρη βάση.
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
«Το σύνολο της μεταρρύθμισης θα διαρκέσει δύο χρόνια, ενώ εκτιμάται ότι η συγχώνευση των μονάδων…