Τελευταία Κυριακή του χρόνου σήμερα και τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας θα είναι ανοικτά για τις αγορές των καταναλωτών.