Ανοίγει και πάλι σήμερα η αγορά της Πάτρας μετά την αργία των Χριστουγέννων και της επόμενης ημέρας.