Τη στέρηση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων σε μεγάλο τμήμα της Παραλίας Προαστίου και την εκκένωση των βόθρων με καθυστέρηση θέτουν αναγνώστες από την περιοχή. Η «Π» έθεσε τα ζητήματα στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα.
Το πρώτο θέμα αφορούσε την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για διάκριση σε βάρους τους έναντι άλλων περιοχών.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ μας απάντησε στο συγκεκριμένο ότι η περιοχή προβλέπεται να συνδεθεί με την επέκταση και την αναβάθμιση των…