Να ληφθεί έγκαιρα μέριμνα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλιακές περιοχές της χώρας, ζητάει ο Ανδρέας Κατσανιώτης  Όπως αναφέρει: Στην αρμοδιότητα των Δήμων προτείνεται να περιέλθει ειδικά για φέτος, το καθεστώς ενοικίασης χώρων για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων στις παραλίες της χώρας και το κόστος του μισθώματος να είναι υποπολλαπλάσιο των προηγουμένων ετών.