Κοινο_Τοπία αναστέλλει όλες τις λειτουργίες της που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσίας μέχρι νεωτέρας λόγω των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.