Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2019. Η προθεσμία για την υποβολή τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το ειδοποιητήριό σας.
https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp
 
Προθεσμίες
Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλ…