Πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ (Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) και σύσταση σε σώμα. Ο Πατρινός Γιώργος Βαγενάς ορίστηκε αναπληρωτής γενικός γραμματέας.
Η νέα σύνθεση έχει ως εξής.
Πρόεδρος: Καρανίκας Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Μπόνης Νικόλαος
Οικονομικός Επόπτης: Μπλουγούρας Χρήστος
Α’ Αντιπρόεδρος: Φιλιππίδης Παντελής
Β’ Αντιπρόεδρος: Ψαρουδάκης Μανώλης
Γ’ Αντιπρόεδρος: Καφούνης Σταύρος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Βαγενάς…