Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν κατάρτιση στο ανθρώπινο δυναμικό τους: σύμφωνα με την EUROSTAT (Έρευνα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, στοιχεία του 2015) ανέρχεται σε μόλις 21,7% (ποσοστό επί του συνόλου των επιχειρήσεων) ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 72,6%.