Αναθεωρούνται τα μέτρα προφύλαξης στις οργανωμένες παραλίες. Επιτρέπεται πλέον η παρασκευή ροφημάτων και ποτών και η παροχή προϊόντων σε πακέτο στην ξαπλώστρα.