Σε καθεστώς υπολειτουργίας αρχίζουν να μπαίνουν τα νοσοκομεία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των γενικών περιστατικών. Από τη μία ο φόβος των πολιτών για τον κορονοϊό και από την άλλη οι αποφάσεις για μείωση των χειρουργείων και των άλλων τακτικών ιατρείων, πλην των επειγόντων, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για αρκετούς από τους ασθενείς.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν είναι αναπτυγμένη στο βαθμό που θα έπρεπε ώστε να απορροφήσει τον όγκο των περιστατικών που «διώχνουν» τα…