Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών, της οποίας η θητεία είναι τετραετής και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2024.