Το “τρένο” της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα απο την χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων και την αναθεώρηση του υφιστάμενου Χωροταξικού και Αναπτυξικού Σχεδιασμού στη Δυτική Ελλάδα, πρόλαβαν την τελευταία στιγμή πολλοί δήμοι στη Περιφέρεια. Μετά από μια τριετή διαβούλευση (2014-2016) το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά κατά την τελευταία συνεδρίαση στην πρόταση “Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου και Ανάπτυξης” (ΠΠΣΧΑΑ Δυτικής Ελλάδας), αλλά και στην Στρατηγική…